Manuaaliset tekniikat


Nivelmobilisointi

Hierontakoulutukseeni kuului yhtenä osana niveltoiminnan edistäminen. Se on yksi hierojan erikoisammattitutkinnon osista.

Nivelen huono liikkuvuus vaikuttaa heikentyneen liikkuvuuden lisäksi haitallisesti myös nivelen aineenvaihduntaan ja altistaa siten niveltä rappeutumiselle ja aiheuttaa pidemmällä aikavälillä kireyksiä ympäröiviin lihaksiin ja kalvoihin.

Nivelkäsittelyllä pyritään palauttamaan nivelen liikkuvuus, parantamaan nivelen aineenvaihduntaa ja rentouttamaan niveltä ympäröiviä lihaksia.

Käytän mobilisointitekniikoita osana hierontaa tarpeen mukaan ja yksilöllisesti.


Faskian käsittely

Myös nivelten mobilisaatiolla on suora vaikutus faskiaan, sillä mobilisointekniikat tuottavat muun muassa mekaanisen ärsytyksen nivelkapseliin. Nivelkapseli- ja retinacula-alueet ovat tiukasti monikerroksisen kalvojärjestelmän peittämiä ja niiden suoria jatkumoita.

Kaikki kehossa on kiinni toisissaan faskialla. Faskia on myös runsaasti hermotettua. Se osallistuu voiman siirtoon, koordinaati00n ja proprioseptiikkaan.

(Proprioseptiikka on sensorista informaatiota pään, vartalon ja raajojen asennoista ja liikkeistä.)

Faskiaa on mahdollista hoitaa monella eri tavalla. Hoidot voidaan kohdentaa pinnalliseen tai syvään faskiaan ja lihasten sidekudosrakenteisiin. Hoitotekniikat toteutetaan sormilla, kyynärvarrella tai rystysillä.

Hengitystä tai asiakkaan aktiivisesti tekemää liikettä voidaan käyttää tekniikoiden apuna tehostamaan hoidon vaikutuksia.

Faskiaalisten hoitojen vaikutusmekanismeja on useita. Faskian käsittely vaikuttaa hermostoon ja kudosten nesteisyys muuttuu.

Keskushermoston vaikutus hoidossa on merkittävä. Se voi vaikuttaa jo ennen varsinaista hoitotapahtumaa. Toisin sanoen odotukset ja ajatukset tulevasta hoidosta tai hoitajasta voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia (placebo-nocebo vaikutus).

Käytän faskiakäsittelyä hoidoissa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan.