Rekisteriseloste

Potilasrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Aunula Authentic

Yhteystiedot

Matinkallio 7 A 32, 02230 Espoo

0415109464

www.sirpaaunula.com

Yhteyshenkilö

Sirpa Aunula

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilasrekisteri palvelee asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja edistää hoidon jatkuvuutta

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

-Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

-Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

-Terveydenhuoltolaki

-Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

-Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset ja käyntitiedot.

Tietolähteet

Asiakkaan itsensä antamat tiedot

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä

Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillinen edustajansa) luvalla tietoja voidaan luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää onko häntä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja halutessaan tarkastaa tiedot. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin. Rekisterinpitäjän tulee viipymättä tehdä korjaukset rekisteriin.

Rekisterin suojaus

Potilasrekisteriä säilytetään tietokoneella kotonani. Tietokone on suojattu salasanalla ja koneessa on F-Securen tietoturva. Wifi-yhteys on suojattu salasanalla.

Manuaalista rekisteriä säilytetään osoitteessa Matinkallio 7 A 32 lukkojen takana.