Energiahoito


pixmac000080401631.jpg

MISSÄ TILANTEISSA ENERGIAHOITONI VOI AUTTAA SINUA?

1) Haet rentoutumista ja apua stressinhallintaan

2) Olet tiedostanut, että kehotietoisuutta ja kehon viestien kuuntelua parantamalla voit vaikuttaa stressaantumiseen ja sitä kautta omaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiisi. Voin auttaa Sinua tässä! Etsitään yhdessä sinulle sopivia keinoja.

3) Etsit tai haluat vahvistaa henkistä yhteyttä aitoon itseesi. Meditatiivisen olemisen tilan voi löytää kehon kautta. Haaste on oppia muuntamaan mielialaasi ja sitä kautta energiasi virtaamista ja laatua.


Energiahoidossani lähtökohtana on ihminen kokonaisena olentona. Hoivaavaa huomiota saa fyysinen, emotionaalinen, henkinen ja spirituaalinen puoli tilanteen ja henkilön mukaan.

Hoitoon kannattaa tulla, kun olet erityisen väsynyt, stressaantunut tai levoton. Teen hoitoja syvän läsnäolon tilassa, joka auttaa hermostoasi palautumaan rauhan ja rakkauden tilaan.

Kipu on jonkinlainen uhkaviesti kehomielelle ja on tärkeä saada autonominen hermosto rauhoittumaan. Hoito voi rauhoittaa hermostoa ja sitä kautta vaikuttaa kipua lieventävästi. Kipu voi olla joko fyysistä ja emotionaalista.

Pyrkimykseni on luoda turvallinen ja rakkaudellinen ilmapiiri, jossa voit olla sellainen kuin sillä hetkellä olet. Tällöin yhteys syvempään itseen löytyy helpommin. Hoitoni on yksi tapa vahvistaa tätä yhteyttä.

On hyvin tärkeää oppia tunnistamaan itsessä turvattomuus ja kehittää kykyä palautua takaisin turvan olotilaan. Mitä paremmin turvan tunne on sisäistynyt sinussa, sitä paremmin pystyt säätelemään tunteitasi. Silloin pystyt tietoisesti valitsemaan tunnetilasi. Sisäistä turvaa voi rakentaa, mutta se vaatii itsetutkiskelua. Tässä voin auttaa Sinua!

TERVETULOA ENERGIAHOITOON!