KOSKETUS

Maanantai 12.12.2022 - Sirpa Aunula

Tarve turvalliselle kosketukselle on elämänmittainen.

Hiljattaisessa 509 aikuista kattaneessa tutkimuksessa Arizonan yliopiston viestinnän professori Kory Floyd havaitsi, että "kosketuksenälässä" ihmiset kokivat todennäköisemmin yksinäisyyttä, masentuneisuutta, ahdistusta ja heikentyneen vastustuskyvyn aiheuttamia ongelmia.

Iho ja kudokset muistavat miten tai millä intentiolla niitä on koskettu. Kuunteleva hoivaava kosketus luo turvallisuuden tunnetta ja on parantavaa. Kosketus välittää informaatiota. Luota aina kehosi tuntemuksiin siitä mikä on sinulle oikein.

Kosketus, joka kuuntelee rakkaudella ja kunnioituksella luo turvallisuutta ja hyväksyntää, joka ajan mittaan purkaa traumaa. Muutokset tietenkin edellyttävät toistuvaa harjoittelua ja mahdollisuutta korjaavaan kokemukseen.

Jotta asiakkaan hermosto voi asettua turvallisuuden tilaan ja rentoutua, pitää hoitajan kyetä olemaan ja hoitamaan ventraalivagaalista tilasta käsin.

Siis mitä?

Selitän polyvagaaliteoriaa

Kaikki 3 autonomisen hermoston järjestelmää toimivat automaattisesti taustalla seuloen turvan ja vaaran merkkejä ja reagoimalla niihin. Tätä alitajuista ja kehollista toimintaa Stephen Porges nimittää neuroseptioksi.

Autonominen hermosto jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto vastaa uhkaaan aktivoimalla taistele/pakene reaktion.

Parasympaattisen järjestelmän rooli nähdään yleensä puolustusmekanismien purkamisessa ja rauhoittumisessa. Sen toiminta ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

Se jakaantuu 2 pääharaan, joilla molemmilla on niille ominaiset neurofysiologiset tilansa.

Ventraalivagaali (vatsanpuoleinen) haara reagoi turvallisuudesta kertoviin signaaleihin ja edesauttaa vakaata ja sosiaalista tilaa.

Dorsaalivagaali (selänpuoleinen) haara reagoi mahdolliseen hengenvaaraan aiheuttaen kehon "sammumisen", turtumisen ja vetäytymisen sosiaalisesta kontaktista. Tämä suojaava tila on dissosiatiivisten oireiden taustalla.

Hahmota omaa hermostollista tilaasi. Mitä tunteita ja käyttäytymistä huomaat?

Esim. kontrolli ja viha yhdistyy sympaattiseen aktivaatioon. Epätoivo ja avuttomuus viestii dorsaalivagaali tilasta. Ventraalivagaali tilaa voi kuvailla sydämelliseksi, avoimeksi, leikkisäksi ja uteliaaksi.

Tietoisuus itsen ja toisen biologisista reaktioista antaa työvälineen vuorovaikutukseen. Se on osaltaan tietoisen läsnäolon harjoittelua ja ihannetapauksessa toipumisen apuväline. Sillä kaksi hermostoa vuorovaikutuksessa reagoivat aina jollakin tavalla toisiinsa, niin kyky tietoisesti säädellä omaa tilaa luo hyvinvointia ja lisää voimaantumisen tunnetta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kosketus, hoito, autonominen hermosto, polyvagaaliteoria

Ajatuksia kosketushoitojen vaikutuksista

Tiistai 19.1.2016 - Sirpa Aunula

Koen itselleni hyvin luontevaksi yhdistää energialla hoitamista, hierontaa ja muita manuaalisia tekniikoita. Ihminen on kokonaisuus ja kehon kautta voidaan hoitaa myös henkistä puolta.

Rauhalla, läsnäololla ja myötäelämisellä on suuri parantava ja eheyttävä vaikutus.

Ruotsalainen fysiologian professori Kerstin Uvnäs-Moberg löysi lempeän ja rauhoittavan kosketuksen parantavalle voimalle fysiologisen selityksen.

(Rauhoittava kosketus, oksitosiinin parantava vaikutus kehossa, 2007)

Hieronnan tai energiahoidon lempeä kosketus vapauttaa oksitosiini hormonia ja vahvistaa siten kehon rauhoittumisjärjestelmää.

Kehon stressijärjestelmä taas aktivoituu pelon, ahdistuksen ja kiireen paineessa. Nykypäivän kiireisessä elämäntyylissä stressihormonit helposti jyllää.

Lempeä kosketus vapauttaa oksitosiini hormonia, rauhoittaa, alentaa sydämen sykettä, alentaa verenpainetta, parantaa kivunsietokykyä ja lievittää ahdistusta.

TASAPAINO ON VIISAUTTA! 

Pidät itsestäsi hyvää huolta, kun tasapainotat arjen kiireitä esim. hieronnalla tai muulla kehomielihoidolla. Myös lämmin kylpy, sauna tai liikunta ovat hyviä vaihtoehtoja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kosketushoidot, kehomielihoidot, hieronta, oksitosiini