Miten lähestyä energiahoitoa?

Maanantai 16.1.2023 - Sirpa Aunula

Millaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin se sopii?

Energiahoito on erinomainen vaihtoehto, kun tarvitset rentoutumista ja palautumista stressistä. Silloin hiljentyminen ja läsnäolo itselle ja keholle on tarpeen.

Energiahoito auttaa säätelemään vireystilaa. On haasteena yliviritystila tai aliviritystila niin hoito tasapainottaa sinut oman toleranssi-ikkunan sisään. Varsinkin meillä herkillä tyypeillä (erityisherkkä tai empaatti) vireystilan säätelyyn on tietoisesti kiinnitettävä huomiota, jotta voi hyvin. Itselläkin yliviritystila nostaa päätään, jos yritän tehdä liikaa.

Energiahoidossa olen virittynyt hoidettavan hermostolliseen tilaan. Tämä luo sinulle turvallisen tilan harjoitella tunnistamaan ja rakentamaan hermoston itsesäätelyä. Tässäkin säännöllinen tietoinen harjoittelu voimaannuttaa ja lisää itsetuntemusta.

Kyse on siis interoseption kehittämisestä. Interoseptio on tietoisuus kehon sisäisestä tilasta ja kyky tuntea mitä kehossa tapahtuu.

Rakennat resilienssiä, kun rauhoitut ja vahvistat itseäsi. Tässä ydintaitona on kyky tunteiden ja kehon tilojen itsesäätelyyn.

Hoidan turvan ja rakkauden tilasta käsin. Se kutsuu sinun autonomista hermostoa resonoitumaan samaan tietoisuudentilaan. Silloin syvempi yhteys aitoon itseesi on luonnostaan mahdollinen. Hermostosi muistaa tämän tilan. Ajan mittaan siihen palaaminen tulee helpommaksi ja helpommaksi.

Toiset tulevat minun energiahoitoon latautumaan, palautumaan ja rentoutumaan. Ja se toimii hyvin!

Toisten kanssa aikaa kuluu enemmän keskusteluun. He tarvitsevat sillä hetkellä nähdyksi ja kuulluksi tulemista keskustelun avulla. Olen nimittäin hyvä peilaamaan ja sanoittamaan sitä mitä aistin toisen energiakentässä. Tämä on parantavaa!

Osa taas kokee hyödylliseksi tiedon ja harjoitukset mitä voin jakaa energiahoidon kuluessa. Omahoito arjessa on tärkeää!

Ja sitten vielä yksi syvempi ulottuvuus.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on tila, joka sallii ja hyväksyy kaikki tuntemukset sellaisina kuin ne ovat jokaisena hetkenä.

Meditaatioon siirtyminen tapahtuu, kun meditaation harjoittaja katoaa ja esiin nousee syvempi ulottuvuus itseä. Tekeminen muuttuu olemiseksi. Aito todellinen itse ei meditoi, vaan ON meditaatio.

Jos etsit todellista ja syvää henkistä vapautumista, hiljaisuus ja pysähtyminen on välttämätöntä. Sieluyhteyteen voi löytää energiahoidon kautta!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Energiahoito, vireystila, interoseptio, meditaatio, rakkaustietoisuus

KOSKETUS

Maanantai 12.12.2022 - Sirpa Aunula

Tarve turvalliselle kosketukselle on elämänmittainen.

Hiljattaisessa 509 aikuista kattaneessa tutkimuksessa Arizonan yliopiston viestinnän professori Kory Floyd havaitsi, että "kosketuksenälässä" ihmiset kokivat todennäköisemmin yksinäisyyttä, masentuneisuutta, ahdistusta ja heikentyneen vastustuskyvyn aiheuttamia ongelmia.

Iho ja kudokset muistavat miten tai millä intentiolla niitä on koskettu. Kuunteleva hoivaava kosketus luo turvallisuuden tunnetta ja on parantavaa. Kosketus välittää informaatiota. Luota aina kehosi tuntemuksiin siitä mikä on sinulle oikein.

Kosketus, joka kuuntelee rakkaudella ja kunnioituksella luo turvallisuutta ja hyväksyntää, joka ajan mittaan purkaa traumaa. Muutokset tietenkin edellyttävät toistuvaa harjoittelua ja mahdollisuutta korjaavaan kokemukseen.

Jotta asiakkaan hermosto voi asettua turvallisuuden tilaan ja rentoutua, pitää hoitajan kyetä olemaan ja hoitamaan ventraalivagaalista tilasta käsin.

Siis mitä?

Selitän polyvagaaliteoriaa

Kaikki 3 autonomisen hermoston järjestelmää toimivat automaattisesti taustalla seuloen turvan ja vaaran merkkejä ja reagoimalla niihin. Tätä alitajuista ja kehollista toimintaa Stephen Porges nimittää neuroseptioksi.

Autonominen hermosto jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto vastaa uhkaaan aktivoimalla taistele/pakene reaktion.

Parasympaattisen järjestelmän rooli nähdään yleensä puolustusmekanismien purkamisessa ja rauhoittumisessa. Sen toiminta ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

Se jakaantuu 2 pääharaan, joilla molemmilla on niille ominaiset neurofysiologiset tilansa.

Ventraalivagaali (vatsanpuoleinen) haara reagoi turvallisuudesta kertoviin signaaleihin ja edesauttaa vakaata ja sosiaalista tilaa.

Dorsaalivagaali (selänpuoleinen) haara reagoi mahdolliseen hengenvaaraan aiheuttaen kehon "sammumisen", turtumisen ja vetäytymisen sosiaalisesta kontaktista. Tämä suojaava tila on dissosiatiivisten oireiden taustalla.

Hahmota omaa hermostollista tilaasi. Mitä tunteita ja käyttäytymistä huomaat?

Esim. kontrolli ja viha yhdistyy sympaattiseen aktivaatioon. Epätoivo ja avuttomuus viestii dorsaalivagaali tilasta. Ventraalivagaali tilaa voi kuvailla sydämelliseksi, avoimeksi, leikkisäksi ja uteliaaksi.

Tietoisuus itsen ja toisen biologisista reaktioista antaa työvälineen vuorovaikutukseen. Se on osaltaan tietoisen läsnäolon harjoittelua ja ihannetapauksessa toipumisen apuväline. Sillä kaksi hermostoa vuorovaikutuksessa reagoivat aina jollakin tavalla toisiinsa, niin kyky tietoisesti säädellä omaa tilaa luo hyvinvointia ja lisää voimaantumisen tunnetta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kosketus, hoito, autonominen hermosto, polyvagaaliteoria